Авто-Мото Заначка ;) :: www.amz.in.ua

Статті, новини, фотографії, посібники, відео - все про авто та мото - тільки корисне!

E-mail

Пароль


Зареєструватися


Меню
  Зміни до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС

  Загальне > Законы, ГАИ, полезная информация > Зміни до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС >

  Про затвердження Змін до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС

  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

  НАКАЗ

  08.04.2011

  м. Київ

  N 131


  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
  10 травня 2011 р. за N 552/19290

  Про затвердження Змін до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС

  Відповідно до Законів України "Про міліцію", "Про дорожній рух", Закону України від 24 вересня 2008 року N 586-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" та з метою вдосконалення законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

  НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС, затвердженої наказом МВС від 27.03.2009 N 111, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.06.2009 за N 576/16592, що додаються.

  2. Департаменту Державтоінспекції МВС (Лозовий В. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначений законодавством термін.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-майора міліції Ратушняка В. І.

  4. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів внутрішніх справ.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

   

  Міністр
  генерал-лейтенант міліції

  А. В. Могильов


   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Міністерства внутрішніх справ України
  08.04.2011 N 131

  Зареєстровано
  в Міністерстві юстиції України
  10 травня 2011 р. за N 552/19290 


  Зміни до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС

  1. Пункт 1.1 глави 1 після слова "взаємовідносини" доповнити словами "та профілактичну роботу".

  2. У главі 3:

  пункт 3.3 викласти в такій редакції:

  "3.3. Профілактика, попередження та припинення злочинів і адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху";

  пункти 3.6, 3.7 виключити.

  У зв'язку з цим пункти 3.8 - 3.18 вважати пунктами 3.6 - 3.16 відповідно.

  3. У главі 5:

  доповнити пункт 5.1 підпунктом 5.1.1 такого змісту:

  "5.1.1. Особовий склад ДПС підпорядкованих підрозділів Державної автомобільної інспекції.".

  У зв'язку з цим підпункти 5.1.1 - 5.1.7 вважати підпунктами 5.1.2 - 5.1.8 відповідно;

  доповнити пункт 5.2 підпунктом 5.2.1 такого змісту:

  "5.2.1. Персонально відповідають за дії підпорядкованого особового складу ДПС та інших підрозділів Державтоінспекції.".

  У зв'язку з цим підпункти 5.2.1 - 5.2.12 вважати підпунктами 5.2.2 - 5.2.13 відповідно;

  доповнити пункт 5.3 підпунктом 5.3.1 такого змісту:

  "5.3.1. Дії підпорядкованого особового складу.".

  У зв'язку з цим підпункти 5.3.1 - 5.3.30 вважати підпунктами 5.3.2 - 5.3.31 відповідно;

  доповнити пункт 5.4 підпунктом 5.4.1 такого змісту:

  "5.4.1. Персонально відповідає за дії інспекторського складу підрозділу ДПС.".

  У зв'язку з цим підпункти 5.4.1 - 5.4.8 вважати підпунктами 5.4.2 - 5.4.9 відповідно;

  доповнити пункт 5.5 підпунктом 5.5.1 такого змісту:

  "5.5.1. Підпорядкований особовий склад.".

  У зв'язку з цим підпункти 5.5.1 - 5.5.15 вважати підпунктами 5.5.2 - 5.5.16 відповідно;

  у підпункті 5.5.2 слово "документування" замінити словом ", профілактику".

  4. У главі 6:

  пункт 6.11 викласти в такій редакції:

  "6.11. Попереджувати та припиняти злочини, а також адміністративні правопорушення, у межах своєї компетенції застосовувати до порушників заходи профілактичного та адміністративного впливу";

  пункт 6.13 після слова "компетенції" доповнити словом "всебічну";

  підпункт 6.32.2 викласти в такій редакції:

  "6.32.2. Здійснювати керівництво і контроль за несенням служби працівниками наряду ДПС, організовувати та особисто проводити із водіями профілактичну і роз'яснювальну роботу.".

  5. У пункті 7.7 глави 7 слова "Складати протоколи про адміністративні правопорушення" замінити словами "Вживати заходів профілактичного та адміністративного впливу за порушення законодавства.".

  6. У главі 8 пункт 8.7 виключити.

  7. Главу 9 виключити.

  У зв'язку з цим глави 10 - 31 вважати главами 9 - 30 відповідно.

  8. У главі 9:

  доповнити пункт 9.4 абзацами такого змісту:

  "Маршрут патрулювання визначається командиром (начальником) підрозділу ДАІ, при цьому несення служби нарядом здійснюється на службовому транспортному засобі Державтоінспекції з увімкненими спеціальними світловими сигнальними пристроями синього кольору для профілактики та попередження порушень ПДР:

  на автомобільних дорогах державного значення між стаціонарними постами ДПС;

  на автомобільних дорогах державного значення без стаціонарних постів ДПС у межах території обслуговування.

  У межах населених пунктів дозволяється піше патрулювання з використанням технічних засобів та приладів як спосіб несення служби.";

  доповнити пункт 9.6 абзацом такого змісту:

  "Розташування наряду (службового автомобіля) ДПС для здійснення профілактичних заходів у схемі маршруту патрулювання визначається виключно в місцях концентрації ДТП з урахуванням часу доби, інтенсивності руху та виду правопорушень, з причини яких стаються ДТП.";

  пункти 9.7 - 9.11 виключити.

  У зв'язку з цим пункти 9.12 - 9.14 вважати пунктами 9.7 - 9.9 відповідно;

  пункти 9.7 та 9.8 викласти в такій редакції:

  "9.7. Розрахунок сил і засобів та розстановка нарядів ДПС відповідно до дислокації маршрутів патрулювання і постів розробляються на 1 добу і затверджуються керівником управління (відділу) Державтоінспекції МВС ГУМВС, УМВС, відділу (відділення) Державтоінспекції МВС з обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у містах.

  9.8. Робоча зміна нарядів ДПС не повинна перевищувати 8 годин. У разі службової необхідності тривалість робочого часу працівників підрозділів ДПС може бути збільшена до 12 годин на підставі наказу начальника ГУМВС, УМВС з чітко визначеними і обґрунтованими причинами видання такого наказу (дія такого наказу не повинна перевищувати 30 діб)."

  9. У главі 11:

  у пункті 11.5 слова "відомість обліку роботи по нагляду за дорожнім рухом"  замінити словами "журнал патрулювання";

  у підпункті 11.8.5 слова "результати роботи, а також" виключити.

  10. У главі 12:

  абзац перший пункту 12.2 викласти в такій редакції:

  "12.2. Нагляд за дорожнім рухом здійснюється з використанням транспортних засобів чи в пішому порядку";

  абзаци другий, третій та четвертий пункту 12.2 виключити;

  підпункт 12.3.1 викласти в такій редакції:

  "12.3.1. Рух у потоці транспортних засобів з увімкненими спеціальними світловими сигнальними пристроями синього кольору (для профілактики та попередження порушень ПДР).

  Указаний тактичний спосіб застосовується під час патрулювання на дорогах державного значення, у тому числі на ділянках між стаціонарними постами ДПС";

  у пункті 12.4:

  в абзаці першому слова і цифри "(не більше 1,5 км)" виключити, після слів "вулично-дорожньої мережі" доповнити словами "на стаціонарних постах, у населених пунктах при виконанні розпорядчо-регулювальних дій та забезпеченні спеціальних заходів";

  абзац другий виключити;

  у пункті 12.6 слова "можуть забезпечуватися" замінити словом "забезпечуються";

  друге речення підпункту 12.7.4 викласти в такій редакції: "Втручання при правопорушеннях полягає в реагуванні на дії громадян з метою профілактики, запобігання правопорушенням та їх припинення";

  у пункті 12.9 слова "і в першу чергу на ті" виключити.

  11. У главі 13:

  у підпункті 13.1.3 слова "закріплені у не встановленому для цього місці, закриті іншими предметами чи забруднені, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцять метрів, а також керування транспортним засобом за відсутності талона про проходження державного технічного огляду" виключити;

  підпункт 13.1.5 викласти в такій редакції:

  "13.1.5. Наявність даних, що свідчать про причетність транспортного засобу або водія до скоєння ДТП чи злочину";

  у підпункті 13.1.6 слова "а також наявність даних про використання транспортного засобу з протиправною метою" виключити.

  12. Пункт 14.5 глави 14 викласти в такій редакції:

  "14.5. Під час звернення до водія працівник Державтоінспекції МВС зобов'язаний привітатися, повідомити про причину зупинки транспортного засобу і суть скоєного правопорушення, чітко й зрозуміло відрекомендуватися (назвати свою посаду, звання та прізвище) та висловити вимогу про передачу водієм посвідчення на право керування транспортним засобом, реєстраційного документа на транспортний засіб та поліса (сертифіката) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів для перевірки.".

  13. У главі 15:

  підпункт 15.1.1 викласти в такій редакції:

  "15.1.1. Уживає заходів щодо припинення адміністративного правопорушення";

  підпункт 15.1.4 виключити.

  У зв'язку з цим підпункти 15.1.5, 15.1.6 вважати підпунктами 15.1.4, 15.1.5 відповідно;

  у підпункті 15.1.5 слова "протокол про адміністративне правопорушення" замінити словом "рапорт";

  пункт 15.6 викласти в такій редакції:

  "15.6. Протоколи про адміністративні правопорушення після закінчення зміни здаються командирові підрозділу ДПС, чи особі, яка його замінює, або працівникові, на якого покладено ці обов'язки, для реєстрації та передачі до відділів (відділень) Державтоінспекції МВС з обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у містах протягом однієї доби. Якщо передача протоколів припадає на вихідний чи святковий день, вона переноситься на наступний за ним робочий день.";

  пункт 15.10 викласти в такій редакції:

  "15.10. При встановленні на маршруті патрулювання працівників міліції, які здійснюють зупинки транспортних засобів та подальші перевірки документів водія і вантажу, наряд ДПС доповідає командирові (начальникові) підрозділу або черговому і надалі діє за їх вказівкою.

  У разі виявлення на маршруті патрулювання осіб, які здійснюють незаконні зупинки транспортних засобів та подальші перевірки документів водія і вантажу, наряд ДПС доповідає командирові (начальникові) підрозділу або черговому, затримує вказаних осіб та доставляє їх до територіального ОВС.".

  14. У главі 19:

  пункт 19.4 викласти в такій редакції:

  "19.4. Інформація про використання технічного засобу чи приладу працівником Державтоінспекції заноситься в графу 6 постової відомості (додаток 6)";

  пункти 19.5, 19.6 виключити.

  15. У главі 27:

  підпункти 27.4.1, 27.4.4 виключити.

  У зв'язку з цим підпункти 27.4.2, 27.4.3, 27.4.5, 27.4.6 вважати підпунктами 27.4.1, 27.4.2, 27.4.3, 27.4.4 відповідно;

  пункт 27.11 викласти в такій редакції:

  "27.11. Народні депутати України підлягають притягненню до адміністративної відповідальності за порушення ПДР відповідно до законодавства з урахуванням вимог статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України";

  у першому реченні пункту 27.13 слова "народний депутат чи" виключити.

  16. У главі 28:

  підпункти 28.5.2, 28.5.5 виключити.

  У зв'язку з цим підпункти 28.5.3, 28.5.4 вважати підпунктами 28.5.2, 28.5.3 відповідно.

  17. У главі 29:

  у підпункті 29.10.3 після слова "засобів" доповнити словами ", застосування профілактичних заходів";

  у підпункті 29.10.4 слова "реагування на порушення ПДР з боку його учасників на посту, маршруті тощо" виключити.

  18. У главі 30:

  підпункт 30.1.2 слово "припиненні" замінити словом "профілактиці";

  підпункти 30.2.6, 30.2.9 виключити.

  У зв'язку з цим підпункти 30.2.7, 30.2.8 вважати підпунктами 30.2.6, 30.2.7 відповідно.

  19. Додатки 2, 7 до Інструкції виключити.

  У зв'язку з цим додатки 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 до Інструкції вважати додатками 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 відповідно.

  20. Пункт 1 додатка 3 до Інструкції викласти в такій редакції:

  "1. Схема маршруту патрулювання із зазначенням місць концентрації ДТП, перехресть, населених пунктів (вулиць), точних місць розташування наряду (службового автомобіля) ДПС для здійснення профілактичних заходів та контролю за дотриманням водіями правил дорожнього руху, часу несення служби по змінах.".

  21. Додатки 4, 7 до Інструкції викласти в новій редакції, що додаються. 

  Начальник Департаменту
  Державтоінспекції МВС
  генерал-майор міліції

  В. М. Лозовий


   

  Додаток 4
  до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС
  (у редакції наказу МВС України
  від 08.04.2011 N 131) 


  __________________________________________________
  _____________________________________________________________
  (підрозділ) 


  ЖУРНАЛ ПАТРУЛЮВАННЯ

  __________________________________
  (посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові) 


  Реєстраційний номер _____
  Розпочато _______________
  Закінчено _______________
  Зберігати 1 рік 


  Несення служби

  Дата 

  Час несення служби, год. 

  Маршрут, пост 

  Підпис працівника підрозділу ДПС 

  Підпис особи, що провела інструктаж 


  Орієнтування

  Дата 

  Час отримання інформації 

  Марка транспортного засобу, номерний знак 

  Колір 

  Номери агрегатів 

  Особливі прикмети 


  Перевірка несення служби

  Дата 

  Час 

  Зміст перевірки, посада та П. І. Б. посадової особи, що здійснювала перевірку 


  Облік роботи

  Дата, час порушення 

  П. І. Б. особи правопорушника 

  Марка, номерний знак транспортного засобу 

  Код порушення (або суть), N ЖРПЗ (міськрайвідділ, в якому зареєстровано) 

  Стаття КУпАП

  Вид стягнення 

  Номер протоколу 

  Дата, підпис посадової особи Державтоінспекції МВС, що отримала протокол 


  Журнал патрулювання видається працівникам підрозділу ДПС на квартал та підлягає реєстрації в канцелярії. Зберігається протягом одного року.

  Начальник Департаменту
  Державтоінспекції МВС
  генерал-майор міліції

  В. М. Лозовий


  Додаток 7
  до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС
  (у редакції наказу МВС України
  від 08.04.2011 N 131) 


  Відстані між стаціонарними постами ДПС Державтоінспекції

  Автодорога 

  Області, через які проходить автодорога 

  Стаціонарні пости, розташовані на автодорозі 

  Відстань між стаціонарними постами (протяжність автодороги)/(зона обслуговування) 

  М01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі 

  Київ, Київська, Чернігівська 

  Биківня (Київ), Кіпті (Чернігівська) 

  "Биківня" - кордон Київської області - 1,2 км (УДАІ м. Київ)
  Київська область - 41,4 км (УДАІ Київської обл.)
  Кордон Київської області - "Кіпті" - 37 км (УДАІ Чернігівської обл.)
  "Кіпті" - кордон Чернігівської області - 126 км (УДАІ Чернігівської обл.)

  М02 Кіпті - Глухів - Бачівськ 

  Чернігівська, Сумська 

  Кіпті (Чернігівська), Вертіївка (Чернігівська), Глухів (Сумська) 

  "Кіпті" - "Вертіївка" - 50 км (УДАІ Чернігівської обл.)
  "Вертіївка" - кордон Чернігівської області - 95 км (УДАІ Чернігівської обл.)
  Кордон Чернігівської області - "Глухів" - 63 км (УДАІ Сумської обл.)
  "Глухів" - кордон Сумської області - 37 км (УДАІ Сумської обл.)

  М03 Київ - Харків - Довжанський 

  Київ, Київська, Полтавська, Харківська, Донецька, Луганська 

  Червоний хутір (Київ), Березань (Київська), Пісочин (Харківська), Слов'янськ (Донецька), Красний Луч (Луганська) 

  "Червоний хутір" - кордон Київської області - 6,74 км (УДАІ м. Київ)
  Кордон Київської області - "Березань" - 20,3 км (УДАІ Київської обл.)
  "Березань" - кордон Київської області - 81,7 км (УДАІ Київської обл.)
  Полтавська область - 268.4 км (УДАІ Полтавської обл.)
  Кордон Полтавської області - "Пісочин" - 76,1 км (УДАІ Харківської обл.)
  "Пісочин" - кордон Харківської області - 174,6 км (УДАІ Харківської обл.)
  Кордон Харківської області - "Слов'янськ" - 24,6 км (УДАІ Донецької обл.)
  "Слов'янськ" - кордон Донецької області - 88,8 км (УДАІ Донецької обл.)
  Кордон Донецької області - "Красний Луч" - 40,2 км (УДАІ Луганської обл.)
  "Красний Луч" - кордон Луганської області - 76,4 км (УДАІ Луганської обл.)

  М04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине 

  Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська 

  Олександрівка (Кіровоградська), Михайлівка (Донецька) 

  м. Знам'янка - кордон Дніпропетровської області - 72 км (УДАІ Кіровоградської обл.)
  Дніпропетровська область - 293,1 км (УДАІ Дніпропетровської області)
  Кордон Дніпропетровської області - "Михайлівка" - 54,8 км (УДАІ Донецької обл.)
  "Михайлівка" - кордон Донецької області - 103,8 км (УДАІ Донецької обл.)
  Луганська область - 135,5 км (УДАІ Луганської обл.)

  М05 Київ - Одеса 

  Київ, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська 

  Бензоколонка (Київ), Біла Церква (Київська), Дачне (Одеська) 

  "Бензоколонка" - кордон Київської області - 0,65 км (УДАІ м. Київ)
  Кордон Київської області - "Біла Церква" - 65,4 км (УДАІ Київської обл.)
  "Біла Церква" - кордон Київської області - 63.9 км (УДАІ Київської обл.)
  Черкаська область - 93,9 км (УДАІ Черкаської обл.)
  Кіровоградська область - 41 км (УДАІ Кіровоградської обл.)
  Одеська область - 5,16 км (УДАІ Одеської області)
  Миколаївська область - 23,7 км (УДАІ Миколаївської обл.)
  Кордон Миколаївської області - "Дачне" - 147,9 км (УДАІ Одеської обл.)
  "Дачне" - м. Одеса - 15,1 км (УДАІ Одеської обл.)

  М06 Київ - Чоп 

  Київ, Київська, Житомирська, Рівненська, Львівська, Закарпатська 

  Сосновий Бір (Київ), Кочерів (Житомирська), Опариси (Рівненська), Великосілки (Львівська), Нижні Ворота (Закарпатська) 

  "Сосновий Бір" - кордон Київської області - 0,52 км (УДАІ м. Київ)
  Київська область - 48 км (УДАІ Київської обл.)
  Кордон Київської області - "Кочерів" - 18,5 км (УДАІ Житомирської обл.)
  "Кочерів" - кордон Житомирської області - 172,6 км (УДАІ Житомирської обл.)
  Кордон Житомирської області - "Опариси" - 173 км (УДАІ Рівненської обл.)
  "Опариси" - кордон Рівненської області - 1 км (УДАІ Рівненської обл.)
  Кордон Рівненської області - "Великосілки" - 68 км (УДАІ Львівської обл.)
  "Великосілки" - кордон Львівської області - 203 км (УДАІ Львівської обл.)
  Кордон Львівської області - "Нижні Ворота" - 15 км (УДАІ Закарпатської обл.)
  "Нижні Ворота" - кордон Закарпатської області - 114,3 км (УДАІ Закарпатської обл.)

  М07 Київ - Ковель - Ягодин 

  Київ, Київська, Житомирська, Рівненська, Волинська 

  Сарни (Рівненська) 

  м. Київ - кордон Київської області - 5,3 км (УДАІ м. Київ)
  Київська область - 57,7 км (УДАІ Київської обл.)
  Житомирська область - 166,3 км (УДАІ Житомирської обл.)
  Кордон Житомирської області - "Сарни" - 58 км (УДАІ Рівненської обл.)
  "Сарни" - кордон Рівненської області - 50 км (УДАІ Рівненської обл.)
  Волинська область - 152,1 км (УДАІ Волинської обл.)

  М14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ 

  Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька 

  Коблеве (Миколаївська) 

  м. Одеса - кордон Одеської області - 38 км (УДАІ Одеської обл.)
  Кордон Одеської області - "Коблеве" - 1,45 км (УДАІ Миколаївської обл.)
  "Коблеве" - кордон Миколаївської області - 120,5 км (УДАІ Миколаївської обл.)
  Херсонська область - 223 км (УДАІ Херсонської обл.)
  Запорізька область - 203 км (УДАІ Запорізької обл.)
  Донецька область - 94,3 км (УДАІ Донецької обл.)

  М17 Херсон - Джанкой - Феодосія - Керч 

  Херсонська, Автономна Республіка Крим 

  Пассат (Херсонська), Турецький Вал (Автономна Республіка Крим) 

  м. Херсон - "Пассат" - 11 км (УДАІ Херсонської обл.)
  "Пассат" - кордон Херсонської області - 103,4 км (УДАІ Херсонської обл.)
  Кордон Херсонської області - "Турецький Вал" - 0,9 км (УДАІ Автономної Республіки Крим)
  "Турецький Вал" - кордон Автономної Республіки Крим - 318 км (УДАІ Автономної Республіки Крим)

  М18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта 

  Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Автономна Республіка Крим 

  Василівка (Запорізька), Мелітополь-Південь (Запорізька), Чонгар (Автономна Республіка Крим), Ангарський перевал (Автономна Республіка Крим) 

  м. Харків - кордон Харківської області - 133,3 км (УДАІ Харківської обл.)
  Дніпропетровська область - 131,2 км (УДАІ Дніпропетровської обл.)
  Кордон Дніпропетровської області - "Василівка" - 85 км (УДАІ Запорізької обл.)
  "Василівка" - "Мелітополь-Південь" - 77 км (УДАІ Запорізької обл.)
  "Мелітополь-Південь" - кордон Запорізької області - 42 км (УДАІ Запорізької обл.)
  Херсонська область - 67,6 км (УДАІ Херсонської обл.)
  Кордон Херсонської області - "Чонгар" - 0,6 км (УДАІ Автономної Республіки Крим)
  "Чонгар" - "Ангарський перевал" - 163 км (УДАІ Автономної Республіки Крим)
  "Ангарський перевал" - м. Ялта - 45,9 км (УДАІ Автономної Республіки Крим) 

  М20 Харків - Щербаківка 

  Харківська 

  Кордон (Харківська) 

  м. Харків - "Кордон" - 28,1 км (УДАІ Харківської обл.)
  "Кордон" - кордон Харківської області - 0,2 км (УДАІ Харківської обл.) 

  М21 Житомир - Могилів - Подільський 

  Житомирська, Вінницька 

  Комсомольське (Вінницька) 

  м. Житомир - кордон Вінницької області - 49,4 км (УДАІ Житомирської обл.)
  Кордон Вінницької області - "Комсомольське" - 10,1 км (УДАІ Вінницької обл.)
  "Комсомольське" - кордон Вінницької області - 175,5 км (УДАІ Вінницької обл.) 

  Н01 Київ - Знам'янка 

  Київська, Черкаська, Кіровоградська 

  Кагарлик (Київська), Олександрівка (Кіровоградська) 

  м. Київ - кордон Київської області - 3,6 км (УДАІ м. Київ)
  Кордон Київської області - "Кагарлик" - 62,4 км (УДАІ Київської обл.)
  "Кагарлик" - кордон Київської області - 41,7 км (УДАІ Київської обл.)
  Черкаська область - 117,7 км (УДАІ Черкаської обл.)
  Кордон Черкаської області - "Олександрівка" - 3 км (УДАІ Кіровоградської обл.)
  "Олександрівка" - м. Знам'янка - 43 км (УДАІ Кіровоградської обл.) 

  Н09 Мукачеве - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів 

  Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська 

  Лазенщина (Закарпатська) 

  м. Мукачеве - "Лазенщина" - 203 км (УДАІ Закарпатської обл.)
  "Лазенщина" - кордон Закарпатської області - 3,3 км (УДАІ Закарпатської обл.)
  Івано-Франківська область - 183,7 км (УДАІ Івано-Франківської обл.)
  Кордон Івано-Франківської області - м. Львів - 44 км (УДАІ Львівської обл.) 

  Н12 Суми - Полтава 

  Сумська, Полтавська 

  Климентове (Сумська) 

  м. Суми - "Климентове" - 71 км (УДАІ Сумської обл.)
  "Климентове" - кордон Сумської області - 35 км (УДАІ Сумської обл.)
  Кордон Сумської області - м. Полтава - 67,9 км (УДАІ Полтавської обл.) 

  Н21 Старобільськ - Луганськ - Красний Луч - Донецьк 

  Луганська, Донецька 

  Щастя (Луганська) 

  м. Старобільськ - "Щастя" - 72 км (УДАІ Луганської обл.)
  "Щастя" - кордон Луганської області - 109,8 км (УДАІ Луганської обл.)
  Кордон Луганської області - м. Донецьк - 86,1 км (УДАІ Донецької обл.) 

  а/д Нова Каховка - Армянськ 

  Херсонська, Автономна Республіка Крим 

  Перекоп (Автономна Республіка Крим) 

  м. Нова Каховка - кордон Херсонської області - 64,8 км (УДАІ Херсонської обл.)
  Кордон Херсонської області - "Перекоп" - 1,9 км (УДАІ Автономної Республіки Крим)
  "Перекоп" - м. Армянськ - 12 км (УДАІ Автономної Республіки Крим) 


  Начальник Департаменту
  Державтоінспекції МВС
  генерал-майор міліції

  В. М. Лозовий

     Додав до Заначкі: Администратор
  Хітів: 11553
  Створено: 13:04 24-05-2011


  Коментарі:

  Для додавання коментаря "Зміни до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС" Ви повинні бути зареєстрованим користувачем. Для реєстрації перейдить за цим посиланням >>>

  Якщо Ви вже зареєстрований користувач, то скристуйтеся цією формою:

  E-mail

  Пароль