Авто-Мото Заначка ;) :: www.amz.in.ua

Статьи, новости, фотографии, руководства, видео - всё про авто и мото - только полезное!

E-mail

Пароль


Зарегистрироваться


Меню
  08. Жалоба на изъятие водительского удостоверения

  Общее > Законы, ГАИ, полезная информация > ПОСОБИЕ ДЛЯ АДЕКВАТНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ > Часть 2 - Практика > 08. Жалоба на изъятие водительского удостоверения >

  До                                суду          

  (підставити назву суду)

  ____________________________

  (підставити адресу суду)

  Начальнику              (підставити назву органу ДАІ або внутрішніх справ)

  ________________  (підставити адресу органу ДАІ або внутрішніх справ)

  СКАРГА На вилучення посвідчення водія (У порядку ст..267 КпАП України)

  "____" ___  200__р. я під час керування автомобілем

  ______  , держ.№ ____  (підставити марку та державний номер автомобіля)

  був зупинений співробітником ДАІ та передав йому свої документи для перевірки (потра­пив у ДТП та під час оформлення ДТП передав свої документи співробітнику ДАІ) ____

  ______________________________  (підставити дані співробітника

  ДАІ, якщо вони відомі, якщо вони невідомі, то вказати, що відомо про нього: номер на­грудного знаку, номер службового транспортного засобу, абощо. Якщо співробітник ДАІ не представився, на це також необхідно вказати.)

  Зазначеним співробітником ДАІ було складено щодо мене адмінпротокол за ст.. ____ КпАП України (підставити статтю закону, за якою складено адмінпротокол).

  При цьому співробітником ДАІ вилучено у мене посвідчення водія. До талону до посвідчення водія ніякого запису про вилучення не зроблено.

  Протоколу вилучення посвідчення водія не складено.

  Зазначені дії співробітника ДАІ є незаконними з таких підстав.

  По-перше, ст..260 КпАП України обумовлює вжиття будь-яких заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення виключним переліком об­ставин. У даному випадку не було ані необхідності припинення правопорушення (оскільки автомобіль було вже зупинено працівником ДАІ, до того ж, вилучення посвідчення не може бути засобом припинення правопорушення), ані ситуації, коли вичерпано інші заходи впли­ву; не було також необхідності встановлення моєї особи, оскільки вона підтверджена доку­ментами, в т.ч. тим же посвідченням водія; не було і неможливості складання протоколу про адміністративне правопорушення, що випливає з того факту, що фактично протокол скла­дено; не було і необхідності забезпечення саме таким чином своєчасності та правильності розгляду справи, а порядок виконання постанов передбачений Законами України „Про дорожній рух" та „Про виконавче провадження".

  По-друге, відповідно до зазначеної статті, заходи забезпечення провадження за­стосовуються виключно у випадках, прямо передбачених законом України. Між тим, на даний час ніякий закон не передбачає прямо повноважень працівника ДАІ вилуча­ти посвідчення водія при складанні протоколу про адміністративні правопорушення. Більше того: зі ст..265 КпАП України норма, яка давала такі повноваження, була виключе­на Законом №2350-ІІІ від 05.04.2001р. З чого видно пряму волю законодавця на те, щоб такі повноваження у законодавстві не містилися.

  По-третє, у відповідності до ч.2 ст.260 КпАП, порядок, зокрема, вилучення речей та документів визначається самим Кодексом та іншими законами України. Таких норм на даний час ані КпАП України, ані інші закони, щодо вилучення посвідчення водія при складанні протоколу про адміністративне правопорушення, не містять.

  По-четверте, ст..265 КпАП передбачає виключно речей та документів, які були зна­ряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення. Посвідчення водія не є ні тим, ні іншим, отже, і не може бути вилучено у відповідності до цієї статті.

  По-п'яте, у відповідності до ст..265 КпАП, вилучатися можуть тільки речі та докумен­ти, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей. Жодна з цих проце­суальних дій щодо мене не вчинювалася, і відповідних протоколів не складалося.

  По-шосте, не складалося і протоколу вилучення, що є порушенням ч.2 ст.265 КпАП.

  По-сьоме, у талон до посвідчення водія не внесено відмітки про вилучення посвідчення. Навіть у випадку, якби саме вилучення було законним, це істотно порушу­вало б мої права, оскільки не давало б можливості керування транспортним засобом, та порушувало б пп..1, 3 Положення про талон до посвідчення водія (ЗАТВЕРДЖЕНО нака­зом Міністерства внутрішніх справ України від 2 квітня 1994 р. N 166). При цьому слід вка­зати, що зазначене Положення повинно застосовуватись тільки у межах, у яких воно не протирічить нині діючому законодавству та Конституції України, у відповідності до поло­жень ст..8 Конституції, пп..2, 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 1.11.1996р. „Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя".

  Слід вказати, що відповідно до ст..19 Конституції України, посадова особа органу державної влади (а співробітник ДАІ, який складає протокол про адміністративне право­порушення, виконує саме функції такої особи) має діяти виключно у межах, способом і у порядку, прямо передбаченими законом України.

  Як видно з зазначеного, ані самі такі дії, як вилучення посвідчення водія до вине­сення судом рішення по справі, ані спосіб їх вчинення, - законодавством України не передбачені. За таких умов вчинення цих дій посадовою особою є неприпустимим з точ­ки зору Конституції та законодавства України.

  До цього слід додати, що і сам протокол про адміністративне правопорушення скла­дений безпідставно та не відповідає вимогам законодавства України, що відображено у клопотанні, поданому мною до суду, копія якого додається.

  На підставі викладеного, керуючись ст..267 КпАП України,

  ПРОШУ:

  1). Визнати незаконним вилучення у мене посвідчення водія працівником ДАІ      

  _________________  (підставити дані працівника ДАІ, якщо вони є) ;

  2). Повернути мені вилучене посвідчення водія.

  „____" ___  200__р.                              Підпис

  Додаток: копія клопотання по справі про адміністративне правопорушення на ____ аркушах.
  Занёс на Заначку: Администратор
  Просмотров: 3262
  Создано: 17:08 27-08-2009


  Комментарии:

  Для добавления комментария к статье "08. Жалоба на изъятие водительского удостоверения " Вы должны быть зарегистрированным пользователем. Для регистрации перейдите сюда >>>

  Если Вы уже зарегистрированный пользователь просто авторизируйтесь при помощи формы:

  E-mail

  Пароль